Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Foundation – Tiếng Anh cơ bản 24 buổi 3.000.000 VNĐ Lô B11 – ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn 09/04/2018 Học thứ 2-4-6 Từ 18h00 – 20h00
Toeic 450 24 buổi 2.700.000 VNĐ Lô B11 – ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn 10/04/2018 Học thứ 3-5-CN Từ 18h00 – 20h00
Toeic 600 20 buổi 2.400.000 VNĐ Lô B11 – ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn 23/04/2018 Học thứ 2 – 5 Từ 18h00 – 20h00
 Lớp cấp tốc IELTS – TOEIC  Theo yêu cầu