Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Foundation – Tiếng Anh cơ bản 30 buổi 3.000.000 VNĐ 57 Láng Hạ 11/12/2017 Học thứ 2-4-6 Từ 18h30 – 20h30
Toeic 450 30 buổi 2.700.000 VNĐ  57 Láng Hạ  11/12/2017 Học thứ 2-4-6 Từ 18h30 – 20h30
IELSTS Reading & Listening 16 buổi 2.000.000 VNĐ  57 Láng Hạ 14/12/2017 Học thứ 5 – CN Từ 18h30 – 20h30